Naši klienti

Prenosy a rozvody


Prenosové a elektrické rozvodné systémy sú najdôležitejšou súčasťou každého systému distribúcie elektriny. Hlavne z tohto dôvodu sme preukázali, že naša technológia REOIL spĺňa aj tie najvyššie štandardy a požiadavky prevádzkovateľov prenosovej sústavy a elektrickej siete.

 

 

Výroba energie


Sektor výroby energie je v posledných rokoch podrobovaný veľmi starostlivému dohľadu. Neuveriteľne vysoké požiadavky na dobu prevádzky a skrátenie prestojov pre údržbu kladú veľký dôraz na údržbu majetku. Využitím technológie REOIL ako riešenia na spravovanie oleja môže zákazník výrazne znížiť svoje náklady na spravovanie oleja vo svojich starnúcich aktívach.

Priemysel a výroba


Priemyselní zákazníci sa plne spoliehajú na našu technológiu REOIL, aby udržali svoje kľúčové aktíva v najlepšom stave, aby sa mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť bez toho, že by sa museli obávať o svoju elektrickú infraštruktúru.

Železnice a infraštruktúra


Špecifiké regenerácie transformátorového oleja v elektrických sieťach pre železnice a infraštruktúry predstavujú pre týchto klientov jedinečný súbor výziev, ktoré sa s našou technológiou REOIL ľahko riešia.