• Servisné oddelenie spoločnosti Ekofluid ponúka odstránenie korozívnej síry z transformátorového oleja.

  Servisné oddelenie spoločnosti Ekofluid ponúka odstránenie korozívnej síry z transformátorového oleja.

 • Servisné oddelenie spoločnosti Ekofluid ponúka regeneráciu transformátorového oleja. S našimi zariadeniami REOIL a FILOIL poskytujeme všetky služby na mieste prevádzky.

  Servisné oddelenie spoločnosti Ekofluid ponúka regeneráciu transformátorového oleja. S našimi zariadeniami REOIL a FILOIL poskytujeme všetky služby na mieste prevádzky.

 • Spoločnosť Ekofluid v súčasnosti vyrába zariadenia na regeneráciu oleja so schopnosťou reaktivácie sorbentov.

  Spoločnosť Ekofluid v súčasnosti vyrába zariadenia na regeneráciu oleja so schopnosťou reaktivácie sorbentov.

 • Spoločnosť Ekofluid v súčasnosti vyrába zariadenia na úpravu oleja na báze koalescenčného odlučovača, Zariadenia na úpravu oleja sú k dispozícii s rôznymi prietokmi oleja od 1500 l/hod. do 12 000 l/hod.

  Spoločnosť Ekofluid v súčasnosti vyrába zariadenia na úpravu oleja na báze koalescenčného odlučovača, Zariadenia na úpravu oleja sú k dispozícii s rôznymi prietokmi oleja od 1500 l/hod. do 12 000 l/hod.

Odborník na olej pre transformátory


Ekofluid je výrobná a servisná spoločnosť so sídlom v Rakúsku, ktorá navrhuje, vyvíja a vyrába najmodernejšie zariadenia na úpravu a regeneráciu transformátorového oleja. Medzi naše produkty patria zariadenia na úpravu (čistenie) transformátorového oleja FILOIL a zariadenia na regeneráciu transformátorového oleja REOIL.
Odborník na transformátorový olej

Odstránenie korozívnej síry


Spoločnosť Ekofluid zabezpečuje odstránenie korozívnej síry (ako napr. metódou DBDS podľa normy IEC 62697), elementárnej (voľnej) síry (klasifikovanej ako S8), ako aj iných reaktívnych sír z transformátorových olejov. Všetky služby poskytujeme na mieste prevádzky s vlastným zariadením REOIL s možnosťou práce na transformátoroch v prevádzke.

Regenerácia oleja pre transformátory


Spoločnosť Ekofluid poskytuje služby regenerácie transformátorového oleja. Úplné obnovenie starého transformátorového oleja do pôvodného stavu. Všetky služby poskytujeme na mieste prevádzky s naším zariadením REOIL s možnosťou práce na transformátoroch v prevádzke.
Zariadenia na úpravu oleja

Zariadenia na
úpravu oleja


Zistite viac o našich vysokovákuových zariadeniach na úpravu (čistenie) oleja vyrábaných pod našou značkou FILOIL. Zariadenia na úpravu (čistenie) oleja sú k dispozícii s rôznymi prietokmi oleja od 500 l/hod. do 12 000 l/hod.

Zariadenia na
regeneráciu oleja


Zistite viac o našich vysoko účinných zariadeniach na regeneráciu transformátorového oleja a odstránenie korozívnej síry vyrábaných pod našou značkou REOIL. Zariadenia REOIL sa vyrábajú s rôznymi kapacitami prietoku oleja a rôznymi množstvami reaktivačného sorbentu.

Zariadenia na
čistenie oleja


Zistite viac o našich nízkorozpočtových vysokovákuových zariadeniach na čistenie a úpravu oleja vyrábaných pod našou značkou ECOIL. Zariadenia na čistenie oleja sú k dispozícii s rôznymi prietokmi oleja od 2000 l/hod. do 8 000 l/hod.