VACOIL

Transformátorové vákuové zariadenie

Transformátorové vákuové zariadenie bolo vyvinuté spoločne s našimi zariadeniami na úpravu transformátorového oleja FILOIL. Jeho primárnou funkciou je vytvárať a udržiavať vopred definované vákuum počas procesu vákuovania transformátora. Zariadenie sa môže používať aj ako samostatný systém, ktorý umožňuje vytvárať vákuum prakticky v každej nádobe. Jeho ľahký, ale robustný dizajn umožňuje širokú škálu aplikácií.

 • Výkonný duálny vákuový čerpací systém
 • Automatické nastavenie vákua počas procesu
 • Ľahký a mobilný rám
 • Maximálny pomer na duálnom vákuovom systéme 1:5

Chcete vedieť viac?
 • Všetky vákuovacie zariadenia VACOIL majú primárne vákuové čerpadlo a sekundárne pomocné čerpadlo. Primárne vákuové čerpadlo iniciuje proces vákua a po dosiahnutí vopred definovanej prahovej hodnoty vákua sa automaticky spustí sekundárne pomocné čerpadlo, aby zaistilo ešte hlbšie vákuum a aby sa zvýšila manipulačná hmotnostná kapacita celého systému. Všetky systémy VACOIL sa ovládajú prevádzkovými tlačidlami na elektrickom ovládacom paneli. Na ochranu vákuových čerpadiel pred poškodením a kontamináciou tekutinami existuje niekoľko ochranných mechanizmov. Systém VACOIL umožňuje aj automatické nastavenie vákua. Voliteľne sa zákazník môže rozhodnúť pre automatický ventil nasávania vzduchu, ktorý je automaticky regulovaný systémom. To umožňuje zákazníkovi nastaviť a udržiavať vopred definovanú hodnotu vákua počas celého procesu vákuovania. Systémy VACOIL sa predávajú v rôznych veľkostiach a konfiguráciách podľa presných požiadaviek zákazníka.

  • Spoľahlivé a silné primárne vákuové čerpadlo
  • Spoľahlivé a výkonné pomocné čerpadlo
  • Ochranné nádoby na zabránenie vstupu oleja do vákuového posilňovača a do vákuového čerpadla
  • Automatické vypnutie v prípade nasatia oleja
  • Merač na monitorovanie vákua
  • Automatické nastavenie vákua na ovládacom paneli
  • Zapnutie/vypnutie prahovej hodnoty vákuového posilňovača
 • Ak si chcete stiahnuť list s technickými údajmi tohto produktu, kontaktujte priamo našu kanceláriu.

  Ak máte ďalšie technické otázky týkajúce sa nášho zariadenia, neváhajte nás kontaktovať.