Zariadenie na regeneráciu transformátorového oleja

Zostava na regeneráciu transformátorového oleja - REOIL

REOIL

Súprava na regeneráciu transformátorového oleja a odstránenie korozívnej síry REOIL regeneruje staré transformátorové oleje do stavu, ako keby boli nové, ktorý spĺňa požiadavky normy IEC 60422.

Modul na regeneráciu transformátorového oleja - REOIL M

REOIL M

Modul regenerácie transformátorového oleja REOIL M umožňuje kompletnú obnovu použitého a starého transformátorového oleja na mieste prevádzky na splnenie požiadavky normy IEC 60422, ako aj odstránenie korozívnej síry.

Zostava na regeneráciu transformátorového oleja - REOIL S

REOIL S

Súprava na regeneráciu transformátorového oleja a odstránenie korozívnej síry REOIL S regeneruje staré transformátorové oleje do stavu, ako keby boli nové, ktorý spĺňa požiadavky normy IEC 60422.