O nás

Ekofluid – odborník na úpravu transformátorového oleja

Ekofluid je výrobná a servisná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vysokovákuové zariadenia na úpravu a regeneráciu oleja.

Spoločnosť má systém kvality certifikovaný podľa ISO 9001 a environmentálny systém certifikovaný podľa ISO 14001. Servisné oddelenie je tiež držiteľom certifikácie systému riadenia bezpečnosti SCC. Od svojho založenia sa Ekofluid zameriava na segment stredného trhu a poskytuje širokú škálu vysokokvalitných komponentov. Naše produkty používajú všetky energetické odvetvia, ako sú prevádzkovatelia prenosových a rozvodných sietí, spoločnosti vyrábajúce energiu, spoločnosti poskytujúce služby v oblasti transformátorov, ako aj mnohí zákazníci v priemysle. Technológia regenerácie a úpravy oleja bola pôvodne vyvinutá v spoločnosti Fluidex (Južná Afrika) pred viac ako 30 rokmi. Vďaka výskumu a oddanosti sme v spoločnosti Ekofluid spravili ďalší krok k inovovaniu a výraznému zlepšeniu existujúceho dizajnu zariadení na regeneráciu a úpravu oleja Fluidex zavedením našich značiek REOIL a FILOIL.

Produktový rad

Ekofluid v súčasnosti vyrába zariadenia na regeneráciu oleja so schopnosťou reaktivácie sorbentov, ako aj zariadenia na úpravu oleja na báze koalescenčného odlučovača. Zariadenia na regeneráciu oleja majú modulárny dizajn s premenlivým počtom kolón, v ktorých je umiestnený regeneračný sorbent. Regeneračné zariadenia sú skonštruované s odplyňovacím úsekom alebo bez neho, čo umožňuje ich kombinovanie so zariadením na úpravu oleja. Zariadenia na úpravu oleja sú k dispozícii s rôznymi prietokmi oleja od 1500 l/hod. do 12 000 l/hod. Zariadenia na úpravu oleja sú vybavené vysoko účinnou technológiou koalescenčného odlučovača špeciálne navrhnutou na dosiahnutie najúčinnejšieho dehydratačného a odplyňovacieho účinku. Zariadenia na úpravu oleja na efektívnu reguláciu rýchlosti oleja používajú dvojstupňovú vysokovákuovú technológiu spolu s premenlivým prietokom.

Popis ponúkaných služieb

Servisné oddelenie Ekofluid ponúka tri typy služieb. Úpravu transformátorového oleja, regeneráciu transformátorového oleja a odstránenie korozívnej síry z transformátorového oleja. S našimi zariadeniami REOIL a FILOIL poskytujeme všetky služby na mieste prevádzky. Flotila Ekofluid pozostáva z jednotiek na regeneráciu a úpravu oleja. Každú jednotku sprevádza náš tím vyškolených odborníkov, ktorý zabezpečuje bezchybnú prevádzku zariadenia. Naše jednotky dokážu upraviť všetky typy transformátorových olejov na báze minerálov. Všetko vybavenie je mobilné, a preto je vhodné na zásah na mieste prevádzky.