Ostatné transformátorové zariadenia

Zariadenie na filtráciu transformátorového oleja - FLOWOIL

FLOWOIL

Zariadenie na čerpanie transformátorového oleja FLOWOIL umožňuje čerpať transformátorový olej z a do transformátorových nádrží, skladovacích nádrží oleja a iných typov nádob

Transformátorové vákuové zariadenie - VACOIL

VACOIL

Primárnou funkciou VACOIL je vytvárať a udržiavať vopred definované vákuum počas procesu vákuovania transformátora

Zariadenie na úpravu káblového oleja - CABOIL

CABOIL

Zariadenie na úpravu káblového oleja CABOIL bolo špeciálne navrhnuté na úpravu izolačného oleja na káble