Skladovanie a manipulácia s olejom

Ekofluid v súčasnosti ponúka niekoľko možností pre klientov, ktorí hľadajú služby skladovania transformátorového oleja. Ponúkame niekoľko možností skladovania na mieste prevádzky aj mimo nej. Naša farma ponúka veľkokapacitné skladovacie nádrže, ktoré sú k dispozícii na krátkodobé alebo dlhodobé skladovanie. Garantujeme, že parametre kvality uskladneného oleja zostanú počas doby skladovania rovnaké.

  • Kompletné riešenie uskladnenia na mieste prevádzky/mimo miesta prevádzky
  • Vyhradená nádrž pre transformátorové oleje
  • Garantovaná kvalita parametrov oleja počas skladovania

Chcete vedieť viac?
  • Rozumieme potrebe našich klientov dočasne uskladniť veľké množstvo transformátorových olejov. Z tohto dôvodu sme vyhradili skladovacie nádrže na transformátorový olej, ktoré umožňujú nášmu zákazníkovi uskladniť na dlhšiu dobu veľké množstvá transformátorového oleja.

    Počas skladovania okrem toho ponúkame pre uskladnený olej aj doplnkové služby, ako je spracovanie alebo čistenie oleja, regenerácia oleja alebo odstránenie korozívnej síry. Ďalej ponúkame krátkodobé skladovanie na mieste prevádzky a prepravu väčšieho množstva transformátorových olejov. S naším systémom FLOWOIL používaným na čerpanie garantujeme, že sa prenos oleja z a do skladovacej nádrže uskutoční bez kontaminácie časticami. Naše zariadenie na úpravu oleja FILOIL spolu s vákuovými systémami VACOIL sa okrem toho dajú použiť na počiatočné naplnenie transformátora zo skladovacej nádrže oleja na mieste prevádzky.