Nasi klienci

Sieci przesyłowe i spółki dystrybucyjne


Sieci przesyłowe i spółki dystrybucyjne to integralna część każdego systemu elektroenergetycznego. Technologia REOIL została dostosowana do wszelkich wymagań operatorów sieci przesyłowych i spółek dystrybucyjnych.

 

 

Wytwarzanie energii elektrycznej


Sektor wytwarzania energii elektrycznej podlega w ostatnich latach naciskom związanym z ograniczaniem kosztów własnych, przy jednoczesnych obostrzeniach dotyczących dopuszczalnych czasów postoju bloków energetycznych. Dzięki zastosowaniu technologii REOIL do regeneracji oleju elektroizolacyjnego możliwe stało się znaczące ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki olejowej, jak również zminimalizowanie ilości i czasu wyłączeń transformatorów energetycznych. Prace z zastosowaniem technologii REOIL prowadzone mogą być podczas normalnej pracy bloków.

Przemysł i produkcja


Klienci z sektoru przemysłu mogą w pełni polegać na technologii REOIL w odniesieniu do swoich najważniejszych jednostek i skoncentrować na swojej podstawowej działalności mając pewność niezawodności swojej infrastruktury.

Branża kolejowa


W branży kolejowej ze względu na specyfikę elektrycznej sieci trakcyjnej, jak również charakter obciążeń transformatorów pracujących w tej infrastrukturze, technologia REOIL sprawdza się doskonale wpływając znacząco na wydłużenie żywotności urządzeń tam zainstalowanych.