Magazynowanie/przechowywanie i obróbka oleju

Ekofluid oferuje również usługę magazynowania/przechowywania oleju transformatorowego. Oleju może być przechowywany w naszych magazynach, jak również poza nimi. Nasza firma oferuje zbiorniki o dużej pojemności, z możliwością przechowywania krótko- lub długoterminowego. Gwarantujemy, że parametry jakościowe przechowywanego oleju pozostaną bez zmian w okresie przechowywania.

  • Możliwość przechowywania oleju w naszym magazynie oraz poza nim
  • Specjalistyczne zbiorniki dedykowane dla olejów transformatorowych
  • Gwarantowana jakość parametrów oleju podczas przechowywania

Jeśli chcesz wiedzieć więcej?
  • Rozumiemy potrzebę przechowywania dużych ilości olejów transformatorowych przez naszych klientów, nie posiadających odpowiednich warunków. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom przygotowaliśmy specjalistyczne zbiorniki do przechowywania, dedykowane dla oleju transformatorowego.

    Ponadto w czasie przechowywania oferujemy usługi uzdatniania oleju, takie jak obróbka, filtrowanie, regeneracja oleju oraz usuwanie korozyjnych związków siarki. Oferujemy również krótkoterminowe przechowywanie w naszych magazynach oraz transport większej ilości oleju transformatorowego. Dzięki systemowi FLOWOIL, stosowanemu do przepompowywania oleju transformatorowego z i do zbiorników gwarantujemy, że podczas transferu do oleju nie dostaną się zanieczyszczenia (np. cząstki stałe). Ponadto nasze urządzenia do obróbki oleju FILOIL, wraz z systemami próżniowymi VACOIL mogą być używane do napełniania kadzi transformatora olejem ze zbiorników na miejscu zainstalowania transformatora.