REOIL

Zoznámte sa s najmodernejšou zostavou na regeneráciu oleja

Zariadenie na regeneráciu transformátorového oleja REOIL

Zistite, vďaka čomu sú naše zostavy REOIL jedinečné

Zostavy REOIL sú v oblasti regenerácie transformátorového oleja a odstraňovania korozívnej síry absolútnou špičkou. Výsledkom niekoľkých nových funkcií vyvinutých naším oddelením výskumu a vývoja je najmodernejšie zariadenie na regeneráciu transformátorového oleja. Do zariadenia sme doplnili náš jedinečný proces znižovania korozívnej síry, ktorý sme integrovali priamo do regeneračného procesu. Ak sa chcete dozvedieť viac o pokročilých funkciách našej zostavy REOIL, prečítajte si nasledujúce body.

ÚČINNOSŤ

ÚČINNOSŤ

Bezkonkurenčná regeneračná účinnosť

Vysokokvalitný sorbent Ekofluid je zárukou toho, že zariadenie REOIL ponúkne počas regenerácie transformátorového oleja jedinečnú a bezkonkurenčnú účinnosť. Prináša jedinečné výsledky testovania parametrov nových olejov.

REAKTIVÁCIA

Jedinečný proces obnovy

Nami vyvinutý jedinečný proces reaktivácie umožňuje najúčinnejšie obnovenie sorbentu, ktoré zaručuje konzistentné výsledky regenerácie počas celej životnosti. Vysoko pokročilý riadiaci systém zaisťuje stabilné procesné parametre v rámci každej reaktivácie.

REAKTIVÁCIA
SÍRA

SÍRA

Jedinečné dekontaminačné postupy

Špeciálne navrhnutý a mimoriadne schopný proces odstraňovania korozívnej síry zaručuje nielen úplné zmiernenie problému so sírou, ale zaisťuje aj proces reaktivácie bez kontaminácie.

VÁKUUM

Výnimočná regulácia vákua

Najinteligentnejšie rozhodovanie vo svojej triede umožňuje absolútnu kontrolu vákua. Algoritmy novej generácie poskytujú rýchle a spoľahlivé rozhodovanie o optimalizácii procesu úpravy priebežným nastavovaním vákua.

VÁKUUM
IOT

IOT

Plná integrácia s IOT

Inteligentná analytika novej generácie s cloudovým pripojením poskytuje kompletný prehľad a podporné údaje pre podrobnú analýzu procesov prebiehajúcich vo vnútri zariadenia.

VÝDRŽ

Jednotka vo výdrži vo svojej triede

Viac ako 25 rokov skúseností vrytých v každom transformátore vytvára najspoľahlivejšie zariadenie vo svojej triede. Pokročilé techniky projektovania vždy umožňujú návrat k manuálnemu ovládaniu, pričom pre kritické komponenty existujú možnosti obtoku kvôli nepretržitej prevádzke.

VÝDRŽ
PODPORA

PODPORA

Bezprecedentná úroveň podpory

Vďaka globálnemu prepojeniu, vzdialenej prevádzke a tímu skúsených inžinierov Ekofluid poskytujeme našu špičkovú podporu na diaľku, na mieste prevádzky aj mimo nej, a to po celom svete.