Próżniowa obróbka oleju transformatorowego

Dwustopniowe, próżniowe urządzenie FILOIL do uzdatniania oleju służy do obniżania całkowitej zawartość wody rozpuszczonej i gazów w oleju transformatorowym. Wysokosprawny, dwustopniowy układ próżniowy z komorą zawierającą układ koalescerów stanowi doskonałe rozwiązanie do usuwania gazów i wody z oleju. Badania potwierdzające efekt realizowanych prac wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 60422. Wszystkie nasze urządzenia są mobilne, proces realizowany jest w miejscu zainstalowania, i może być prowadzony również w trakcie normalnej eksploatacji transformatora. Urządzenia do obróbki oleju oferowane są w wersjach o różnej wydajności (prędkości przepływu oleju w układzie) dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

 • Unikalna technologia próżniowa do odgazowywania, usuwania wody rozpuszczonej oraz cząstek stałych z oleju.
 • Prace realizowane w miejscu zainstalowania transformatora, z możliwością realizacji podczas jego normalnej pracy. Możliwość realizacji prac w dowolnych zbiornikach z olejem.
 • Napełnianie transformatorów olejem pod próżnią.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej?
 • Opis procesu próżniowej obróbki oleju

  Dominującym w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych o izolacji papierowo-olejowej pozostaje mineralny olej transformatorowy. Jego zadaniem jest izolowanie, chłodzenie (transport ciepła z części aktywnej do układu chłodzenia) i zabezpieczenie części aktywnej przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi. Z czasem w oleju zaczynają tworzyć się wilgoć i gaz. Wzrost zawartości wody w oleju powoduje spadek napięcia przebicia., w efekcie olej traci swoje właściwości dielektryczne. Aby zapobiec takim sytuacjom i w efekcie awariom transformatorów energetycznych, konieczne jest prowadzenie zabiegu próżniowej obróbki oleju. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu specjalistycznych urządzeń.

  • Na początku układu (na wejściu do urządzenia) olej filtruje się w filtrze zgrubnym zapobiegającym wnikaniu do urządzenia większych elementów stałych.
  • Następnie olej podgrzewa się do żądanej tempera­tury (efektywność procesu rośnie wraz
   z temperaturą). Podgrzany olej poprzez specjalny zawór zwany przerywaczem próżni trafia
   do komory próżniowej, w której zachodzi proces odwodnienia i odgazowania.
  • W komorze próżniowej znajdują się specjalne filtry z włókna szklanego zwane koalescerami, które zwiększają efektywność realizowanego procesu. Głęboka próżnia przyśpieszająca proces i zwięk­szająca jego efektywność jest utrzymywana w komorze przez układ pomp próż­niowych, składający się z pompy wstępnej i pompy wysokiej próżni.
  • Po zakończeniu procesu olej opuszcza komorę próż­niową i jest poddawany filtracji dokładnej (filtr o nominalnej dokładności 0,5 μm), co umożliwia usunięcie wszelkich cząstek stałych znajdujących się jeszcze na tym etapie w oleju. Na końcu procesu uzdatniony olej wpompowywany jest z powrotem do kadzi transformataora.
  • Cały proces może być powtarzany wielokrotnie do czasu usunięcia wody i gazów
 • Przed rozpoczęciem procesu uzdatniania pracownik obsługi urządzenia FILOIL zawsze przeprowadza inspekcję instalacji w celu zagwarantowania dostępu do transformatora i możliwości podłączenia do niego urządzenia do uzdatniania oleju. Należy sprawdzić i zmierzyć szereg kluczowych czynników takich, jak dostępność lokalnych źródeł zasilania, odległości do i od transformatora, dostępność zaworów na kadzi i rozmiary kołnierzy przyłączeniowych oraz wszelkie inne czynniki mogące odgrywać istotną rolę w procesie uzdatniania. W dniu podłączenia urządzenie do uzdatniania jest przywożone na miejsce zainstalowania i podłączane do transformatora. Proces podłączenia trwa kilka godzin; czas ten jest wymagany do spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Następnie rozpoczyna się właściwy proces uzdatniania, który trwa od kilku godzin do kilku dni w zależności od ilości zanieczyszczeń, a przede wszystkim od całkowitej ilości oleju w transformatorze. Personel firmy Ekofluid stale kontroluje jakość oleju, gdy jest zadowalająca urządzenie FILOIL jest odłączane od transformatora. Po zakończeniu wszystkich prac Odbiorca usługi otrzymuje stosowne sprawozdanie wraz z protokołem badań oleju, które na koszt Wykonawcy przeprowadzane są w uznanym, niezależnym laboratorium olejowym. Olej po zakończonym procesie spełnia wymagania normy PN-EN 60422.

 • Urządzenia FILOIL do uzdatniania oleju transformatorowego eksploatowane przez firmę Ekofluid są w pełni automatyczne, sterowane przy użyciu sterownika programowalnego (PLC), a bieżące procesy podlegają wizualizacji z wykorzystaniem systemu SCADA. Urządzenia do próżniowej obróbki oleju transformatorowego przystosowane jest do obróbki próżniowej wszystkich olejów transformatorowych oraz do pracy ciągłej. W zależności od wielkości, jednostki zabudowane są w kontenerach, lub w mniejszych przyczepach (wielkość dostosowana do potrzeb klienta). Urządzenia transportowane są na wskazane miejsce ciężarówką lub samochodem. W przypadku szczególnych wymagań urządzenie może zostać wyposażone zgodnie ze specyfikacją zamawiającego.

 • Stopień zawilgocenia i zagazowania oleju transformatorowego mogą różnić się znacząco. Dlatego bardzo trudno jest uogólnić parametry początkowe oleju, który powinien zostać poddany obróbce, jednak niezależnie od stanu wyjściowego, gwarantujemy uzyskanie parametrów oleju zgodnych z normą PN-EN 60422, dla mineralnych olejów izolacyjnych w urządzeniach elektrycznych.

 • Dla firmy Ekofluid bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych czynników udanego zabiegu uzdatniania oleju. Właśnie z tego powodu nasze zespoły serwisowe szkolone są m.in. pod kątem BHP w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Cały personel posiada stosowne uprawnienia branżowe, certyfikaty zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa SCC. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa procesu, urządzenia do uzdatniania oleju posiadają wbudowany szereg funkcji minimalizujących ewentualne zagrożenie wystąpienia awarii. Szybkie zawory odcinające po stronie transformatora oraz po stronie urządzenia do uzdatniania gwarantują, że w przypadku błędnego funkcjonowania urządzenia FILOIL obieg oleju zostaje całkowicie odcięty od transformatora, by zapobiec jakiemukolwiek wyciekowi oleju do otoczenia. Pulpit użytkownika umożliwia także manualną kontrole całego procesu, co zapewnia w zasadzie 100% ochronę przed przegrzaniem i uszkodzeniem oleju w przypadku błędnego działania oprogramowania. Ciągły monitoring temperatury oraz parametrów przepływu i próżni w całym urządzeniu gwarantuje, że w przypadku nieprzewidzianej sytuacji urządzenie przełącza się w tryb bezpieczny. Dodatkowo podczas trwania procesu urządzenie jest pod stałym nadzorem naszych pracowników.