Ekofluid – ekspert w dziedzinie regeneracji i uzdatniania oleju transformatorowego

Ekofluid jest firmą produkcyjno-usługową, specjalizującą się w dziedzinie regeneracji i uzdatniania olejów elektroizolacyjnych z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej jako złoża aktywnego oraz techniki wysokiej próżni, jak również w produkcji urządzeń do uzdatniania i regeneracji olejów. Firma posiada certyfikat ISO 9001 na swój system zarządza¬nia jakością oraz certyfikat środowiskowy ISO 14001. W swojej ofercie dotyczącej oleju transformatorowego firma Ekofluid posiada trzy rodzaje usług: obróbkę i filtrowanie, regenerację oleju zestarzonego oraz usuwanie korozyjnych związków siarki z oleju transformatorowego. Wszystkie nasze usługi świadczymy w miejscu zainstalowania transformatora, stosując produkowane przez nas urządzenia. Flota serwisowa firmy Ekofluid składa się z urządzeń do regeneracji REOIL oraz obróbki i filtrowania FILOIL. Aktualnie firma Ekofluid produkuje urządzenia REOIL dedykowane do regeneracji oleju z możliwością reaktywowania sorbentu oraz urządzenia FILOIL do obróbki i filtrowania oleju wykorzystujące technologię koalescencyjną.

Usuwanie korozyjnych związków siarki z oleju

Ekofluid oferuje usuwanie korozyjnych związków siarki z oleju transformatorowego. Wszystkie usługi świadczone są w miejscu zainstalowania transformatora, z zastosowaniem technologii REOIL umożliwiającej realizację usług podczas normalnej pracy transformatora.

Urządzenia do próżniowej obróbki i filtrowania oleju

Dowiedz się więcej o naszych urządzeniach do próżniwej obróbki i filtrowania oleju FILOIL, oferowanych w szerokiej gamie ich wydajności (prędkości przepływu oleju w układzie) – od 1500 l/h do 12000 l/h.

Urządzenia do regeneracji oleju

Dowiedz się więcej o naszych urządzeniach do regeneracji oleju transformatorowego REOIL, z funkcją wielokrotnego reaktywowania ziemi okrzemkowej, konstrukcji modułowej, wykonywanych w kilku wariantach wydajności (ze zmienną ilością kolumn z aktywnym sorbentem).

Regenaracja oleju transformatorowego

Firma Ekofluid, posiadając ogólnoświatowy zasięg, jest dostawcą usług regenracji zestarzonego oleju transformatorowego, jak również zawierającego korozyjne związki siarki oraz próżniowej obróbki i filtrowania oleju. Realizacja prac odbywa się w miejscu zainstalowania transformatora, także podczas jego normalnej pracy.

O nas

Ekofluid jest firmą produkcyjno-usługową, specjalizującą się w dziedzinie regeneracji i uzdatniania olejów elektroizolacyjnych z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej jako złoża aktywnego oraz techniki wysokiej próżni, jak również w produkcji urządzeń do uzdatniania i regeneracji olejów.

Firma posiada certyfikat ISO 9001 na swój system zarządzania jakością oraz certyfikat środowiskowy ISO 14001. Dział usług posiada także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem SCC. Nasze usługi oraz urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie we wszystkich sektorach energetyki – u operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w elektrowniach zawodowych, firmach zajmujących się serwisem transformatorów, a także u licznych odbiorców przemysłowych. Oryginalną technologię regeneracji i uzdatniania oleju opracowano w firmie Fluidex (RPA) już ponad 30 lat temu. Dzięki ciągłym pracom badawczo-rozwojowym i zaangażowaniu naszych pracowników wprowadziliśmy wiele znaczących innowacji i udoskonaliliśmy istniejące konstrukcje urzą-dzeń Fluidex do regeneracji i obróbki oleju, budując własne urządzenia pod marką REOIL i FILOIL.

WIĘCEJ